,

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 szkołą partnerską Ślęzy Wrocław

W symbolicznym terminie, bo w Dzień Dziecka, podpisana została umowa, na mocy której Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 przy ul. Wieczystej został szkołą partnerską Ślęzy Wrocław. 

Umowa została zawarta podczas festynu z okazji Dnia Dziecka, który zorganizowany został przez trenerów Akademii Ślęzy Wrocław. Uczniowie ZSP nr 17 mieli okazję wziąć udział w różnorodnych zajęciach koszykówki i piłki nożnej. Dokument podpisany przez obie strony sprawia, że placówka przy ul. Wieczystej została objęta patronatem Ślęzy, a w ramach współpracy nowa szkoła partnerska będzie beneficjentem wielu wspólnych inicjatyw. Z ramienia klubu umowę parafowała prezes zarządu Katarzyna Ziobro, zaś szkołę reprezentował dyrektor Piotr Migocki.

Potwierdzeniem współpracy było przekazanie uczniom jednej z klas I koszulek treningowych Ślęzy Wrocław. Pierwszoklasiści zostaną w niedalekiej przyszłości wyposażeni w sprzęt meczowy. Za ufundowanie koszulek dziękujemy serdecznie Panu Zbigniewowi Piechocińskiemu.

– Mam nadzieję, że współpraca z władzami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego numer 17 będzie się układać tak, jak się zaczęła. Wierzę, że będziemy mogli dla uczniów robić coraz więcej rzeczy, nie tylko festyny takie jak ten. Liczę na wspólny rozwój sportowy i wieloletnie partnerstwo – powiedziała prezes zarządu Ślęzy Wrocław Katarzyna Ziobro.

Dla Akademii główną zaletą umowy jest możliwość utworzenia w ZSP klasy sportowej, w której będą uczyć się młodzi sportowcy reprezentujący żółto-czerwone barwy. Atrakcyjna lokalizacja w centrum miasta będzie miała również niebagatelne znaczenie podczas tworzenia nowych grup oddziałowych Akademii Koszykówki i Akademii Piłki Nożnej. Oczywiście uczniowie „Siedemnastki” będą mogli korzystać z infrastruktury klubowej, w tym także z obiektów wchodzących w skład Centrum Piłkarskiego Ślęza Wrocław – #Kłokoczyce.

Mamy nadzieję, że z długofalowej współpracy obie strony będą czerpać same korzyści i jednocześnie dziękujemy Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 17 za zaufanie i przychylność.