11.11.2023 III OLT: Ślęza III Wrocław – AP Oleśnica.