17.09.2022 III OLM: Ślęza II Wrocław – Ślęza III Wrocław.