10.09.2022 VII OLT: Ślęza IV Wrocław – Semafor Brochów.