11.09.2021 IV OLM: Ślęza III Wrocław – AP Brzeg Dolny.