12.09.2020: I Turniej Dolnośląskiej Ligi Orliczek.