13.05.2023 IV OLM: Ślęza III Wrocław – AP Brzeg Dolny .