Prace konserwacyjne na balonie

Dziś firma TILEA, producent balonu należącego do Centrum Piłkarskiego Ślęzy Wrocław – Kłokoczyce w związku z warunkami atmosferycznymi rozpoczęła prace konserwacyjne.

Aby przeprowadzić prace niezbędne było wypuszczenie powietrza.

W trakcie operacji nastąpił błąd techniczny, którego konsekwencją jest uszkodzenie jednego z elementów balonu. Natychmiast po wystąpieniu tej sytuacji podjęto działania w celu naprawy uszkodzonego segmentu. Prace potrwają około 2-3 tygodni.

Nie martwcie się, niedługo będziemy do akcji!